{{ showDate.year }}
{{showDate.monthStr}}
< >
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  • {{item.text}}

QUY TẮC

Tất cả người chơi chỉ cần đăng nhập mỗi ngày, nạp tiền và đạt đến số lượng cược tương ứng là có thể tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Danh sách số tiền cần nạp và số lượng đặt cược hàng ngày và nhận cơ hội rút thăm

Vào ngày thứ 1 đăng nhập, nạp tiền 1500000 vnd, số lượng đặt cược 3000000 vnd, nhận 1 cơ hội để rút thưởng

Vào ngày thứ 2 đăng nhập, nạp tiền 3000000 vnd, số lượng đặt cược 6000000 vnd, nhận 1 cơ hội để rút thưởng

Vào ngày thứ 3 đăng nhập, nạp tiền 6000000 vnd, số lượng đặt cược 18000000 vnd, nhận 1 cơ hội để rút thưởng

Vào ngày thứ 4 đăng nhập, nạp tiền 20000000 vnd, số lượng đặt cược 40000000 vnd, nhận 1 cơ hội để rút thưởng

Vào ngày thứ 5 đăng nhập, nạp tiền 40000000 vnd, số lượng đặt cược 120000000 vnd, nhận 1 cơ hội để rút thưởng

Vào ngày thứ 6 đăng nhập, nạp tiền 80000000 vnd, số lượng đặt cược 240000000 vnd, nhận 1 cơ hội để rút thưởng

Vào ngày thứ 7 đăng nhập, nạp tiền 200000000 vnd, số lượng đặt cược 600000000 vnd, nhận 1 cơ hội để rút thưởng

Nếu có gián đoạn một ngày, việc đăng nhập liên tiếp sẽ tính lại và thời gian bắt đầu tính lại từ ngày kế tiếp. Số ngày đăng nhập liên tiếp càng nhiều, giải thưởng rút thăm càng lớn. Vui lòng nhấp vào “Xem giải thưởng” bên dưới để xem các giải thưởng cụ thể.

Sau khi các điều kiện được đáp ứng vào cùng ngày, bạn có cơ hội rút thăm vào ngày hôm sau. Vui lòng rút thăm ngay sau khi bạn nhận được cơ hội rút thăm. Cơ hội rút thăm sẽ được đặt lại vào lúc 11h ngày hôm sau(GMT+7)

Chi tiết hoạt động X

Đăng nhập

{{gameinfo}}

Xác định

Thời gian thông kê từ 11h—11h hôm sau ,thời gian tham gia nhận thưởng từ 11h30 —11h hôm sau . Sau khi điểm danh hệ thống sẽ tự động phát thưởng sau 2 tiếng .

Xác định